Najdi řešení svého problému
Air purification, a revolution is coming
Le 24-07-2018
When concrete becomes metal
Le 11-06-2018
Guard Industrie protects the Mosque of Isfahan
Le 06-06-2018

ADEME

Chemie ohleduplná k životnímu prostředí

Stavebnictví má v dnešní době vliv na životní prostředí počínaje spotřebou energie a odpadními produkty konče. Produkty používané pro stavby, údržbu a čištění jsou navíc často příliš agresivní, nebo dokonce jedovaté, a to jak pro lidi, tak i pro životní prostředí. S ohledem na tuto skutečnost se Guard Industrie vždy zaměřoval na trvale udržitelný rozvoj v této oblasti.

Respecte l'environnement

  • Implementace procesu eko-pojetí

Guard Industrie si je vědom současných problémů životního prostředí a proto vyvinul řadu bio produktů. Jsou to obecně:

  • Na vodní bázi
  • Více než 90% biologicky rozložitelný (OECD normy)
  • Nulový nebo velmi nízký VOC (těkavé organické sloučeniny)
  • Na bázi rozpouštědla bez rozpouštědel; bez silikonu
  • Netoxické, bezpečné
  • Nehořlavé

Proces eko-koncepce vyvinutý Guard Industrie pro řadu ProtectGuard byl oceněn “Éco Trophées 93” v kategorii eko-produktů. ProtectGuard má lehčí dopad na životní prostředí než ostatní produkty, a to po celou dobu jeho životního cyklu. Zároveň má nejvyšší účinek hned po aplikaci.

Pro obohacení procesu eko-koncepce představujeme značku kvality pro část řady našich produktů skrze normu ‘NF Environnement’ a European Eco-label.

  • Snížení dopadu na životní prostředí u našich produktů

Oddělení udržitelného rozvoje a eko-koncepce analyzuje životnost našich produktů a jejich vliv na životní prostředí a vytváří zprávy zachycující data týkající se životního prostředí a hygieny, které vedou ke snížení dopadu našich produktů na životní prostředí.

  • Úspora energie

Naše produkty mají výjimečnou životnost, průměrně 3x delší než ostatní výrobky na trhu. Naše expertíza nám dovoluje nabídnout 10 let záruky na řadu ProtectGuard. Budovy chráněné našimi produkty mají delší životnost a zůstávají čisté a vypadající svěže mnohem delší dobu. Naše produkty také redukují množství vody a chemikálií, které se používají při renovaci a údržbě povrchů budov.

  • Investice v komunitě

Guard Industrie se rozvíjí v povědomí stavebním průmyslu. Zároveň rozvíjí, propaguje a distribuuje zelenou technologii a bio produkty.

Guard Industrie je členem "I take care of my planet" (Starám se o svou planetu), nevládní organizace věnující se propagaci zelených technologií. www.itakecareofmyplanet.com

Guard Industrie je členem International Ademe Club přispívajícímu na rozvoj francouzské technologie určené pro export. www.ademe.fr

Guard Industrie je členem RQE (Recherche qualité environmentale), což je francouzská nezisková organizace sdružující subjekty stavebního průmyslu, které se řádně zavázaly podporovat účinnou politiku ochrany životního prostředí. http://www.rqe-france.org

Guard Industrie upevňuje a rozvíjí výše uvedené iniciativy. Zavázal se také « 3D Challenge»(Défi 3D) – zřízenému Komorou Obchodu a Průmyslu Seine Saint Denis ve Francii - k tomu, že pomůže podnikům v procesech implementace trvale udržitelného rozvoje.

I take care of my planet

membre du Club Ademe International

Recherche Qualité Environnementale