Najdi řešení svého problému
Air purification, a revolution is coming
Le 24-07-2018
When concrete becomes metal
Le 11-06-2018
Guard Industrie protects the Mosque of Isfahan
Le 06-06-2018

ADEME

Spočítejte si spotřebu výrobku

Proveďte simulaci a získejte požadované množství produktu v litrech výběrem produktu, druhu materiálu a definováním počtu čtverečních metrů plochy, které mají být ošetřeny. Počet litrů je pouze orientační. Při použití existuje mnoho proměných, které je potřeba vzít v úvahu: podklad povrchu, pórovitost, použití, způsob aplikace,(měření vlhkosti), tloušťka nebo charakter malty, teplota a vlhkost podkladu

Aby bylo možné provést simulaci, vyberte sortiment výrobků, výrobek a podklad. Jakmile budete hotovi, zadejte plochu a získáte výsledek.